Förskottsbetala med Swish

Du kan ringa billigare genom att förskottsbetala med swish till nummer: 123 092 68 99
Mottagarnamn: Pratstunden.se

För förskottsbetalning via swish är minsta godkända belopp 100 kr.
Önskar ringa in till vår linje från ett annat telefonnummer än det du betalar från anger du detta som meddelande. Din betalning via swish registreras oftast inom ca 1 timme eller snabbare.

Samtalstaxa chatt/röstmeddelande:
100-200 kr samtalstaxa 3,50 kr/min

201-500 kr samtalstaxa 3,30 kr/min
501-1000 kr samtalstaxa 2,80 kr/min
1001 kr – samtalstaxa 2,50 kr/min

Har du förskottsbetalat ringer du 08-57 860 300
Vill du prata Live med tjejer som förskottskund ringer du 08-57 860 310 (9,95kr/min)

Din köpta samtalstid/saldo har 6 månaders giltighetstid

Kom igång med swish: Getswish.se