Pratstundens datinglinje är en mötesplats för människor. En skön avkoppling med möjlighet att lära känna nya männisor. För att utnyttja vår tjänst på våra olika betallinjer gäller följande regler

-Du måste vara över 18 år.
-Du får inte använda tjänsten för försäljning eller reklam för någon produkt eller tjänst.
-Du får inte använda tjänsten för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande

Pratstundens datinglinje är övervakad av operatörer som även kan finnas inne på linjen. Operatörens uppgift är att se till att de aktiviteter som sker på linjen inte är olagliga och de regler som finns följs för att skapa en bra och trevlig miljö för dig som ringer in. I de fall någon användare bryter mot reglerna kan denne bli spärrad från linjen.

Vi värnar om din personliga integritet och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till personlig information. Alla försök till intrång i de datorsystem som används av våra telesystem kommer att polisanmälas.

När du som användare ringer in och använder några av Pratstundens teletjänster har vi rätt att skicka information och kommersiella meddelanden till dig. Meddelandena kan vara anpassade efter dina intressen men du har självklart rätt att tacka nej till fortsatt utskick rörande våra teletjänster.

Vi förbehåller oss rätten att ändra de Allmänna villkoren om detta behövs för att följa nya lagar och myndighetsbeslut.

Genom att du ringer någon av Pratstundens telelinjer ingår du ett avtal med oss och accepterar våra villkor om nyttjande av vår tjänst och i och med detta är din ångerrätt förbrukad. Har någon använt ditt abonnemang olovligt är du olyckligtvis ändå ansvarig att betala kostnaden, du som ägare av ett abonnemang förväntas ha full uppsikt över de samtal som sker. Du bör dock polisanmäla den som ringt olovligt via din telefon och begära ersättning från denne.

Vi hoppas du får en trevlig stund hos oss på Pratstunden.